حریم خصوصی

چه اطلاعاتی از کاربران نگهداری می شود

اطلاعاتی که کاربران نگهداری میشود شامل آدرس ایمیل و تمامی داده هایی که بعد از ثبت نام در حساب کاربری وارد کرده اند شامل تصویر پروفایل، نام و لینکها و ... می باشد.

اطلاعات تراکنش ها

تمامی اطلاعات دریافتی از سرویس دهنده پرداخت مانند شماره کارت پرداخت کننده و آدرس آی پی بعد از انجام تراکنش در ibio.link ذخیره میشود.

اطلاعات بازدید ها و کلیک ها

به ازای هر بازدید و کلیک بر روی لینک های کاربران، آدرس آی پی و اطلاعات مرورگر (user-agent) بازدید کننده دریافت و ذخیره میشود.